Download Buku Digital Madrasah Akidah Akhlak MA Tahun 2020

Download Buku Digital Madrasah Akidah Akhlak MA Tahun 2020

Dvcodes.com.  Kementerian Agama RI melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Islam menerbitkan buku teks pelajaran tahun 2020.

Penerbitan buku teks pelajaran ini seiring dikeluarkannya Keputusan Menteri Agama KMA Nomor 183 Tahun 2019 tentang Kurikulum Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab pada Madrasah.

Buku Digital Akidah Akhlak MA Tahun 2020

Berikut ini adalah Buku Digital Akidah Akhlak MA Tahun 2020 dalam bentuk Buku Siswa untuk Madrasah Aliyah kelas 10, 11, dan 12.

Silakan download Buku Digital Akidah Akhlak MA Tahun 2020 tersebut dengan cara klik tautan yang disediakan.

  1. Buku Digital Akidah Akhlak MA Kelas 10 Tahun 2020 – Unduh
  2. Buku Digital Akidah Akhlak MA Kelas 11 Tahun 2020 – Unduh
  3. Buku Digital Akidah Akhlak MA Kelas 12 Tahun 2020 – Unduh

Buku Digital Akidah Akhlak Tahun 2020 untuk MI dan  MTs dapat di unduh pada lik berikut.

  • Buku Digital Akidah Akhlak MI Tahun 2020 – Unduh
  • Buku Digital Akidah Akhlak MTs Tahun 2020 – Unduh

Demikian yang dapat dibagikan mengenai Buku Digital Madrasah Akidah Akhlak MA Tahun 2020. Semoga bermanfaat.

Tinggalkan Balasan