Latihan Soal IPA Struktur Jaringan Tumbuhan Kelas 8 SMP K13

Latihan Soal IPA Struktur Jaringan Tumbuhan Kelas 8 SMP K13

Ringkasan Materi Struktur Jaringan Tumbuhan

Jaringan adalah kumpulan sel yang mempunyai bentuk, asal, fungsi, dan struktur yang sama. Tumbuhan memiliki jaringan sel tertentu yang berbeda dengan makhluk hidup lain. Masing-masing jaringan tumbuhan memiliki karakteristik bentuk dan fungsi yang juga berbeda.

Berikut ini adalah jenis-jenis jaringan pada tumbuhan dan fungsinya.

1. Jaringan Meristem

Jaringan meristem adalah jaringan yang aktif membelah, menyokong pertumbuhan tinggi dan besar tumbuhan.

Jenis-jenis jaringan meristem, yaitu meristem apikal, meristem interkalar, dan meristem lateral. Meristem apikal (meristem ujung) terletak di ujung tanaman, untuk pertumbuhan tinggi tanaman.

Untuk meristem interkalar (meristem antara) terletak di antara jaringan-jaringan dewasa, misalnya pada pangkal ruas batang atau pangkal tangkai ranting, menopang pertumbuhan tinggi tanaman.

Sedangkan meristem lateral (meristem samping): terletak sejajar dengan permukaan organ, contoh kambium, berfungsi sebagai jaringan yang membelah dan memperbesar diamEter batang atau akar tanaman.

2. Jaringan Epidermis

Jaringan epidermis merupakan sel-sel yang rapat menutupi dan melindungi permukaan tubuh tumbuhan.

Ciri-ciri jaringan epidermis sebagai berikut.

a. Susunan sel yang rapat

b. Dinding sel yang beragam

c. Sitoplasma sel mengandung garam

d. Tidak mempunyai kloroplas

e. ukuran vakuola besar

3. Jaringan Pengangkut

Merupakan jaringan yang berperan mengangkut senyawa kimia di dalam tubuh tumbuhan. Jaringan pengangkut pada tumbuhan dibedakan menjadi dua, yaitu jarimen xylem dan jaringan floem.

a. Xylem (pembuluh kayu)

Xylem adalah jaringan pengangkut yang berfungsi mengangkut air dan unsur hara dari akar ke daun. Faktor yang mempengaruhi naiknya air dan unsur hara tersebut antara lain tekanan akar dan daya isap daun.

b. Floem (pembuluh tapis)

Floem adalah jaringan pengangkut yang berfungsi mengedarkan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Jaringan ini mengangkut glukosa dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan.

4. Jaringan Penyokong

Jaringan penyokong adalah jaringan yang berfungsi untuk penguat atau penyokong tumbuhan. Pada jaringan penyokong terbagi atas jaringan kolenkim dan sklerenkim.

a. Jaringan kolenkim

Jaringen kolenkim merupakan jaringan penguat pada organ tumbuhan yang masih mengalami perkembangan dan pertumbuhan, dijumpai pada batang, daun, bunga, dan buah.

b. Jaringan sklerekim

Jaringan sklerenkim adalah aringan penguat dengan dinding sekunder tebal karena mengandung lignin, dijumpai pada organ tumbuhan yang sudah tidak lagi mengalami pertumbuhan dan perkembangan, terbagi menjadi dua, yaitu sel serat dan sel batu (sklereid).

Latihan Soal IPA Struktur Jaringan Tumbuhan Kelas 8 SMP K13

Berikut ini admin bagikan latihan soal IPA Struktur Jaringan Tumbuhan kelas 8 SMP K13. Latihan soal IPA ini untuk membantu belajar peserta didik kelas 8 SMP/MTs dalam memahami materi Struktur Jaringan Tumbuhan.

Soal nomor 1

Pernyataan berikut ini merupakan ciri-ciri dari jaringan epidermis, kecuali ….

A. sel-selnya berbentuk seperti balok

B. dilengkapi dengan lapisan lilin

C. bermodifikasi menjadi stomata

D. mengandung banyak kloroplas

Soal nomor 2

Sistem jaringan dasar pada organ daun akan membentuk ….

A. epidermis

B. endodermis

C. mesofil

D. stomata

Soal nomor 3

Fungsi utama dari jaringan parenkim adalah ….

A. penyokong tubuh

B. tempat berlangsungnya fotosintesis

C. tempt transportasi

D. untuk pengangkutan

Soal nomor 4

Masuknya gas CO2 untuk fotosintesis melalui ….

A. floem dan xilem pada batang

B. floem dan xilem pada daun

C. stomata pada daun

D. floem dan xilem pada akar

Soal nomor 5

Sistem pengangkut pada tumbuhan tersusun oleh jaringan ….

A. floem dan sklerenkim

B. parenkim dan epidermis

C. kolenkim dan sklerenkim

D. xilem dan floem

Soal nomor 6

Jaringan palisade pada daun mempunyai fungsi ….

A. menyerap cahaya matahari untuk fotosintesis

B. menampung O2 untuk fotosintesis

C. menyimpan cadangan makanan

D. menampung CO2 untuk fotosintesis

Soal nomor 7

Jaringan yang terdapat pada ujung-ujung tanaman atau titik tumbuh adalah ….

A. jaringan epidermis

B. jaringan endodermis

C. jaringan parenkim

D. jaringan meristem

Soal nomor 8

Perbedaan utama antara sel kolenkim dengan sel sklerenkim adalah ….

A. ketebalan dindingnya

B. kelenutrannya

C. penyusun dinding selnya

D. ukurannya

Soal nomor 9

Bulu akar merupakan modifikasi dari jaringan ….

A. epidermis

B. korteks

C. endodermis

D. silinder pusat

Soal nomor 10

Jaringan pada akar yang berfungsi sebagai tempat cadangan makanan adalah ….

A. peisikel

B. korteks

C. kaliptra

D. stele

Soal nomor 11

Teknologi berikut yang terinspirasi dari proses fotosintesis yang terjadi dalam daun adalah ….

A. panel surya

B. alat pemurnian air

C. light dependent resistor

D. lapisan penilap cat mobil

Soal nomor 12

Perbedaan anatomi batang dikotil dengan batang monokotil adalah ….

A. batang monokotil hanya memiliki floem

B. batang monokotil hanya memiliki xilem

C. xilem dan floem pada batang monokotil tersebar

D. xilem dan floem pada batang dikotil tidak beraturan

Soal nomor 13

Tempurung kelapa tersusun atas sel-sel batu yang berbentuk bulat dan mengalami penebalan. Kumpulan dari sel-sel tersebut membentuk jaringan ….

A. sklereid

B. serabut

C. klorenkim

D. kolenkim

Soal nomor 14

Berikut ini yang bukan merupakan jaringan tumbuhan adalah ….

A. endodermis

B. parenkim

C. klorenkim

D. endotelium

Soal nomor 15

Perhatikan gambar berikut!


Bagian yang ditunjuk X berfungsi sebagai ….

A. tempat berlangsungnya pertukaran gas

B. tempat berlangsungnya fotosintesis

C. menyerap air dan garam mineral

D. mengedarkan hasil fotosintesis

Soal nomor 16

Lapisan pelindung pada daun tumbuhan yang menginspirasi pembuatan lapisan pengilap cat mobil adalah ….

A. floem

B. kutikula

C. endodermis

D. rambut akar

Soal nomor 17

jaringan pembatas antara daerah korteks dengan bagian atas stele akar adalah ….

A. pembuluh tapis

B. perisikel

C. kambium

D. endodermis

Soal nomor 18

Perhatikan gambar penampang melintang daun berikut!

Bagian yang ditunjuk oleh huruf Y berfungsi untuk ….

A. pertukaran gas CO2 dan O2

B. tempat berlangsungnya fotosintesis

C. melindungi jaringan di dalamnya

D. mengangkut air dan garam mineral

Soal nomor 19

Terbentuknya lingkaran tahun merupakan aktivitas dari jaringan ….

A. kambium

B. meristem

C. kolenkim

D. pengangkut

Soal nomor 20

Trakeid terdapat pada jaringan ….

A. xilem

B. empulur

C. floem

D. parenkim

Soal nomor 21

erhatikan gambar irisan organ tanaman di bawah ini!

Fungsi bagian yang ditunjuk oleh huruf X adalah …

A. mengangkut air dan garam mineral tanah

B. tempat menyimpan cadangan makanan

C. memperkuat berdirinya batang

D. pembelahan sekunder

Soal nomor 22

Jaringan yang berfungsi dalam menyebarkan hasil fotosintesis ke seluruh bagian tubuh tumbuhan adalah ….

A. xilem

B. kolenkim

C. palisade

D. floem

Soal nomor 23

Perhatikan beberapa jaringan tumbuhan berikut!

(1) Epidermis

(2) Sklerenkim

(3) Kambium

(4) Xilem

(5) Palisade

Jaringan yang hanya terdapat pada organ daun adalah ….

A. (1), (2), dan (3)

B. (1), (3), dan (4)

C. (1), (3), dan (5)

D. (1), (4), dan (5)

Soal nomor 24

Perhatikan gambar berikut!

Jaringan yang berperan untuk proses fotosintesis ditunjukkan oleh huruf ….

A. d

B. c

C. b

D. a

Soal nomor 25

Zat-zat berikut yang bukan merupakan jaringan pembangun dinding sel tumbuhan adalah ….

A. pektin

B. protein

C. suberin

D. lignin

Unduh latihan soal IPA di atas dalam format MS Word di sini.

Latihan soal IPA kelas 8 SMP/MTs Kurikulum 2013 (K13) lainnya dapat di unduh pada link di bawah ini.

 • Latihan Soal IPA Sistem Gerak Kelas 8 SMP/MTs Kurikulum 2013 (Unduh)
 • Latihan Soal IPA Materi Gaya Kelas 8 SMP/MTs Kurikulum 2013 (Unduh)
 • Latihan Soal IPA Pesawat Sederhana Kelas 8 SMP MTs K13 (Unduh)
 • Latihan Soal IPA Energi dan Usaha Kelas 8 SMP/MTs K13 (Unduh)
 • Latihan Soal IPA Sistem Peredaran Darah Kelas 8 SMP K13 (Unduh)
 • Latihan Soal IPA Zat Adiktif dan Psikotropika Kelas 8 SMP K13 (Unduh)
 • Latihan Soal IPA Zat Aditif Kelas 8 SMP Kurikulum 2013 (Unduh)
 • Latihan Soal IPA Sistem Pernapasan Manusia Kelas 8 SMP K13 (Unduh)
 • Latihan Soal IPA Sistem Ekskresi Manusia Kelas 8 SMP K13 (Unduh)
 • Latihan Soal IPA Materi Bunyi Kelas 8 SMP/MTs Kurikulum 2013 (Unduh)
 • Latihan Soal IPA Getaran dan Gelombang Kelas 8 SMP K13 (Unduh)
 • Latihan Soal IPA Cahaya dan Optik Kelas 8 SMP Kurikulum 2013 (Unduh)

Demikian latihan soal IPA Struktur Jaringan Tumbuhan kelas 8 SMP K13. Semoga bermanfaat.

4 Replies to “Latihan Soal IPA Struktur Jaringan Tumbuhan Kelas 8 SMP K13

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *