Sekaleng susu mempunyai berat kotor 525 gram dan berat bersih 500 gram. Berat kaleng susu tersebut adalah

Daftar PertanyaanKatagori: MatematikaSekaleng susu mempunyai berat kotor 525 gram dan berat bersih 500 gram. Berat kaleng susu tersebut adalah
berry tigapenanya asked 2 minggu ago

Sekaleng susu mempunyai berat kotor 525 gram dan berat bersih 500 gram. Berat kaleng susu tersebut adalah …. %
a. 5
b. 5,25
c. 5,5
d. 5,75